Image
Image
Image
รับออกแบบและจำหน่ายอุปกรณ์ดับเพลิงในห้องครัว กรุงเทพ ปริมณฑล และทั่วประเทศไทย โทร 097-002-7888  / 099-632-0636  / 02-184-7598

WET CHEMICAL SYSTEM 

ระบบดับเพลิงสำหรับห้องครัว

(Stock 110 ITEM)


ระบบดับเพลิงในห้องครัว (Wet Chemical Fire Suppression System) Brand Kidde Fire Systems เป็นระบบดับเพลิงในห้องครัวทุกประเภทที่มีการป้องกันเพลิงไหม้ น้ำยาเคมีของระบบดับเพลิงในห้องครัวนี้มีประสิทธิภาพในการดับเพลิงไหม้ได้อย่างรวดเร็ว ไม่เป็นอันตรายต่อบุคคล และทรัพย์สิน สามารถทำความสะอาดด้วยน้ำธรรมดา และผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยเชื่อถือได้ โดยได้รับมาตรฐานสากล เช่น NFPA 96, 17A, UL 300 ฯลฯ
Image
FM-200
ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาด
(Stock 10 ITEM)


ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาดที่ใช้ในพื้นที่ เช่น ห้อง Server,ห้องไฟฟ้า,ห้อง MDB ฯลฯ โดยเป็นที่ที่เก็บข้อมูลสำคัญขององค์กร จึงควรมีระบบดับเพลิงสำหรับห้องคอมพิวเตอร์ที่ทำงานแบบอัตโนมัติ เนื่องจากศูนย์คอมพิวเตอร์จะทำงานตลอด 24 ชั่วโมง
Image
Carbon Dioxide (CO2) 

แรงดันสูง

(Stock 10 ITEM)

ระบบดับเพลิงอัตโนมัติสำหรับใช้ในห้องทดลอง ห้องอบสี หรือใช้กับหม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องจักร เครื่องบิน เรือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้น้ำมัน สารเหลวระเหย ไขมัน หรือสารไวไฟ เป็นส่วนประกอบ
Image
Fire Alarm System

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

(Stock 10 ITEM)

Fire Alarm Systems หรือระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ คือระบบที่มีไว้สําหรับแจ้งเตือนเมื่อมีเหตุไฟไหม้ โดยจะใช้อุปกรณ์ตรวจจับชนิดต่างๆกันออกไปตามความเหมาะสม เช่น Smoke Detector, Heat Detector, Manual Pull Station เป็นต้น ซึ่งจะทำให้เราสามารถรับรู้และแก้ไขไม่ให้ไฟไหม้นั้นลุกลามจนไม่สามารถควบคุมได้
Image
TELADATAONE Wireless Fire Protection Solutions
ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบไร้สาย
(Stock 10 ITEM)


ระบบที่ไม่ต้องเดินสายสัญญาณจากตู้ควบคุมไปหาอุปกรณ์ตรวจจับใช้หลักการคลื่นความถี่เป็นตัวเชื่อมโยงระบบ สําหรับแจ้งเตือนเมื่อมีเหตุเพลิงไหม้ จะทําให้สามารถรับรู้และแก้ไข ไม่ให้ไฟไหม้นั้นลุกลามจนไม่สามารถควบคุมไฟได้
Image
GAS LEAK ALARM SYSTEM

ระบบแจ้งเตือนการรั่วไหลของแก๊ส

(Stock 81 ITEM)

ระบบที่มีไว้สำหรับตรวจจับและแจ้งเตือนจากความผิดปกติการรั่วไหลของแก๊ส LPG, NGV โดยสามารถสั่งปิดระบบอัตโนมัติได้ เมื่อตรวจพบปัญหาก่อนที่จะเกิดความเสียหาย
Image